do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin kart upominkowych

Regulamin: „Gift Card” - Karta Upominkowa Philo New York

Nazewnictwo:

„Wystawca” – Philo New York Anna Kociuga z siedzibą pod adresem ul. Zamenhofa 20 lok.4 90-517 Łódź, NIP 7292463063, nr REGON 101791791 będąca wystawcą Karty Upominkowej.

„Show Room Philo New York” – butik stacjonarny mieszczący się w Łodzi przy ul. Zamenhofa 20 lok. 4, w którym można dokonywać zakupów.

„Karta Upominkowa Philo New York” – plastikowa karta wydawana na okaziciela z kodem alfanumerycznym, uprawniająca posiadacza do jej jednorazowej realizacji w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych.

„Nabywca karty” – osoba lub podmiot, który nabywa od Wystawcy „Kartę Upominkową Philo New York” w zamian za przekazanie środków pieniężnych;

„Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Prezentowej, korzystający z Karty Upominkowej.

 1. Warunki ogólne

 1. Wystawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy zakupionej przez niego „Karty Upominkowej Philo New York” oraz do przyjmowania jej do realizacji w sklepie internetowym www.philonewyork.com oraz w butiku stacjonarnym w Łodzi.
 2. Zakup i przekazanie „Karty Upominkowej Philo New York” może nastąpić za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.philonewyork.com oraz w butiku stacjonarnym w Łodzi.
 3. Nabywcą „Karty Upominkowej Philo New York” mogą być klienci biznesowi (tj. przedsiębiorcy, bez względu na formę organizacyjno-prawną, a także jednostki organizacyjne, które zgodnie z obowiązującym prawem mogą być stroną umowy) oraz klienci indywidualni (konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego).
 4. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej „Karty Upominkowej Philo New York”. Zapłata za „Kartę Upominkową Philo New York” odbywa się za pośrednictwem płatności dostępnych w sklepie internetowym, w butikach stacjonarnych płatności można dokonać gotówką, BLIKiem lub za pośrednictwem kart płatniczych.
 5. „Karta Upominkowa Philo New York” może być użyta w butikach stacjonarnych oraz w Sklepie Internetowym www.philonewyork.com.
 6. W przypadku zapłaty „Kartą Upominkową Philo New York” w Sklepie Internetowym www.philonewyork.com, należy podać kod z rewersu karty w końcowym etapie składnia zamówienia.
 7. W przypadku płatności w butikach stacjonarnych „Kartę Upominkową Philo New York” należy przekazać sprzedawcy.
 8. „Karta Upominkowa Philo New York” może być użyta w Sklepie Internetowym www.philonewyork.com przy wyborze sposobu płatności – płatność z góry.
 9. „Karta Upominkowa Philo New York” nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę, bony, czeki) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wystawcy.
 10. „Karta Upominkowa Philo New York” może być wykorzystana przez każdego Użytkownika, który przedstawi aktywną Kartę Upominkową w butiku stacjonarnym lub skorzysta z niej podczas składnia zamówienia w sklepie internetowym www.philonewyork.com
 11. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się przez nieuprawnioną osobę trzecią „Kartą Upominkową Philo New York” jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Upominkowej z przyczyn nieleżących po stronie Wystawcy po ich przekazaniu Nabywcy.
 12. „Karta Upominkowa Philo New York” jest ważna i aktywna przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy od daty jej zakupu.
 13. Upływ terminu ważności „Karty Upominkowej Philo New York” uniemożliwia korzystanie z niej oraz ponowne jej doładowywanie.

 2. Zasady korzystania

 1. „Karta Upominkowa Philo New York” może być użyta tyko raz.
 2. Przy realizacji „Karty Upominkowej Philo New York” Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu środków pozostałych w sytuacji, gdy wartość zakupionych produktów lub usług jest niższa niż aktualna wartość „Karty Upominkowej Philo New York”.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, gdy wartość nabywanych produktów jest wyższa niż aktualna wartość nominalna (saldo) „Karty Upominkowej Philo New York”.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny nabywanych produktów,
 5. w sklepie internetowym za pośrednictwem metod płatności dostępnych na www.philonewyork.com tj.: kartą płatniczą, przelewem on-line lub BLIK.
 6. w butikach stacjonarnych gotówką, BLIKIEM, kartami płatniczymi
 7. Użycie Karty Upominkowej w sklepie internetowym następuję po wpisaniu unikalnego KODU umieszczonego na rewersie karty, w polu „Mam kupon rabatowy” i sfinalizowaniu zamówienia.
 8. Nabywca lub Użytkownik mogą posłużyć się „Kartą Upominkową Philo New York” tylko jeden raz do upływu terminu ważności Karty Upominkowej. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Karty Upominkowej w następujących przypadkach:
 9. upływ terminu ważności Karty Upominkowej,
 10. brak środków na Karcie Upominkowej.

 3. Aktywacja i ważność karty

 1. „Karta Upominkowa Philo New York” jest wydawane wyłącznie na okaziciela.
 2. Aktywacja „Karty Upominkowej Philo New York” następuje z momentem zakupu Karty Upominkowej przez Nabywcę.
 3. „Karta Upominkowa Philo New York” jest ważna i aktywna przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy od daty ich zakupu.
 4. „Karta Upominkowa Philo New York” po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna i nie jest możliwe jej ponowne doładowanie, ani odzyskanie środków na niej zgromadzonych.

 4. Rozliczenia i reklamacje

 1. Wartość „Karty Upominkowej Philo New York” widoczna jest na karcie. Potwierdzenia jej wartości można dokonać kontaktując się z Wystawcą, adres mailowy: customercare@philonewyork.com
 2. Reklamacje dotyczące „Karty Upominkowej Philo New York” mogą być przesłane na piśmie na adres siedziby Wystawcy Karty z dopiskiem „Karta Upominkowa – reklamacja” (dopisek ten nie jest obowiązkowy) lub przesłane e-mailem na adres: customercare@philonewyork.com. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika i udzielenie odpowiedzi na reklamację (imię i nazwisko albo nazwa, adres/adres e-mail), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Wszelkie reklamacje związane z zakupem oraz użyciem „Kart Upominkowych Philo New York” będą rozpatrywane przez Wystawcę w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie (listownie) lub pocztą elektroniczną (e-mail), w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

 5. Postanowienia końcowe

 1. „Karty Upominkowe Philo New York” w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie są elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie są elektroniczną kartą płatniczą. „Karty upominkowe Philo New York są formą bonu towarowego”.
 2. Treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.philonewyork.com i w butiku stacjonarnym.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl